Deratizace

Deratizace, dezinsekce, dezinfekce

Pro bytové domy a jiné objekty zajišťujeme ochranu před hlodavci, lezoucím a létajícím hmyzem i dalšími škůdci. Vyřešíme také výskyt plísní, odchyty holubů a další specializované práce. Nejčastěji se zaměřujeme na ochranu proti myším, krysám, potkanům, štěnicím, blechám, švábům, vosám, sršňům, mravencům, mouchám nebo třeba klíšťákům.

 

Běžná ochranná deratizace, dezinsekce a dezinfekce

 

Zajišťujeme preventivní ochranu obytných i komerčních budov proti nejrůznějším škůdcům. Výrazně tak snižujeme riziko, že dojde k rozšíření hlodavců nebo hmyzu v objektu. Zároveň díky tomu pomáháme klientům předcházet škodám na majetku a ohrožení zdraví osob.

 

Preventivní opatření zajišťujeme kompletně včetně povinností vyplývajících ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Samozřejmostí je vedení dokumentace pro případné kontroly a důkladný monitoring výskytu škůdců.

 

Speciální ochranná deratizace, dezinsekce a dezinfekce

Kromě preventivní ochrany nabízíme pro SVJ, BD, firmy a další zákazníky také likvidace škůdců. Speciální ochranné DDD totiž mohou vykonávat pouze lidé odborně způsobilí ve smyslu § 58 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

 

Hubení hlodavců a hmyzu (represivní opatření) zajišťujeme s využitím světových trendů i nejnovějších poznatků, které snižují počet nutných návštěv na minimum. Vysoké účinnosti zásahů dosahujeme díky výběru nejvhodnějšího řešení pro každý objekt

Vytváří StudioMC na systému PublicMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2021