PROVOZOVÁNÍ KOTELEN

 

Rozsah poskytovaných služeb:

  • zajištění dodavatelsko-odběratelských vztahů s dodavateli energetických médií (zemní plyn, el. energie, voda do systémů a na přípravu TUV),
  • provádění periodických revizí a odborných prohlídek vyhrazených technických zařízení, odstraňování závad z těchto revizí dodavatelský i vlastní údržbou,
  • provádění výpočtu škodlivých emisí,
  • zajišťování periodických měření emisí,
  • provádění revize komínů,
  • cejchování měřičů tepla / instalace na patách domů a v kotelnách – měření ohřevu TUV a vodoměrů – podružné měření studené vody pro TUV

Vytvořeno na systému PublicMC společností BusinessMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2022