Stavební činnost

Pro SVJ, majitele nemovitostí a další klienty realizujeme kompletní stavební práce v oblasti oprav, rekonstrukcí a modernizací nemovitostí a dále výstavbu specifických stavebních děl na míru a dle konkrétních požadavků klienta.

Vzhledem k velikosti a zkušenostem naší firmy jsme schopni realizovat jak zakázky menšího a středního rozsahu, tak i velké stavební projekty.

Pro naše klienty z řad SVJ a majitelů nemovitostí jsme zpravidla jejich první volbou při realizaci jimi požadovaných stavebních prací. Naši klienti na nás oceňují zejména naši odbornost, přístup a rychlost při realizaci projektů a rozsáhlé zázemí všech profesí, které je nutné zajistit pro správné provedení díla. Veškeré odborné práce provádíme výhradně našimi zaměstnanci. Disponujeme dostatečným počtem pracovníků s kvalifikací nutnou pro výkon jejich odborné činnosti a pokrytí všech potřebných činností.

Vytvořeno na systému PublicMC společností BusinessMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2022