Technické posuzování budov

Údržbu a obnovu nemovitosti je nutné pečlivě plánovat a připravit. Aby bylo možné správně naplánovat všechny nutné opravy a rekonstrukce daného objektu, je třeba nejprve provést technicko – ekonomickou analýzu objektu a prověření technického stavu jednotlivých prvků budovy. Dle zjištěných skutečností dále navrhnout potřebná opatření pro zajištění odpovídajícího technického stavu objektu v čase včetně plánu oprav.

Technické hodnocení stavu objektu se vypracovává jednou ročně.

Při hodnocení technického stavu se posuzuje zejména:

  • střešní plášť,
  • komíny,
  • hromosvody,
  • interiéry společných prostor,
  • výtahy,
  • plynové rozvody,
  • elektrorozvody,
  • rozvody tepla,

 

Na základě zhodnocení technického stavu domu se stanoví harmonogram nutných oprav pro každý následující rok.

Vytvořeno na systému PublicMC společností BusinessMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2022