logo
QR Havarijní pohotovost nonstop

Praha 4
+420 602 299 898

Praha 9, Praha 10, Brandýs n. L.
+420 603 417 679

Dokumenty - služby

GDPR - obecné informace

14.03.2018

TOMMI-holding, spol. s r.o.

 Obecná informace pro klienty společnosti TOMMI-holding, spol. s r.o. z řad vlastníků nemovitostí, společenství vlastníků bytových jednotek a bytových družstev ve věci ochrany osobních údajů dle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679/EU GDPR (General Data Protection Regulation). 

  1. Právní postavení

 Vlastník nemovitosti, společenství vlastníků nebo bytové družstvo (dále souhrnně Vlastník) je v postavení správce osobních údajů ve smyslu článku 4 odst. 7 GDPR.

 Společnost TOMMI-holding, spol. s r.o. je při poskytování služeb správce nemovitostí v pozici zpracovatele osobních údajů dle článku 4 odst. 8 GDPR.

  1. Smlouva o zpracování osobních údajů

 V souladu s článkem 28 odst. 3 GDPR bude do nabytí účinnosti GDPR, tj. do 26. května 2018 uzavřena mezi Vlastníkem a TOMMI smlouva o zpracování osobních údajů.

 Smlouva bude uzavřena buďto dodatkem ke stávající příkazní (mandátní smlouvě) nebo jako samostatná smlouva o zpracování osobních údajů.

 Návrh smlouvy (dodatku) bude Vlastníkovi zaslán v průběhu měsíce dubna 2018.

 Smlouva (dodatek) může být uzavřen také elektronickou formou, tj. odsouhlasením textu prostřednictvím emailové komunikace. 

  1. Zpracování osobních údajů TOMMI

 TOMMI bude při zpracování osobních údajů postupovat v souladu s povinnostmi dle GDPR.

 TOMMI jmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů. Informace budou zveřejněny na webových stránkách TOMMI.

 TOMMI bude vůči správci osobních údajů (tj. vůči Vlastníkovi) plnit povinnosti dle GDPR v potřebném rozsahu.

  1. Přijetí technických a organizačních opatření

 TOMMI v souladu s článkem 28 odst. 1 GDPR přijala nezbytná technická a organizační opatření, aby zpracování osobních údajů splnilo náročné požadavky kladené GDPR na zpracovatele osobních údajů.

 Technické opatření spočívají v odpovídajícím zabezpečení výpočetní techniky, přístupových práv a oprávnění k nakládání s osobními údaji.

 Organizační opatření spočívají v přijetí odpovídajících vnitřních předpisů a procesu k nastavení přístupových práv k nakládání s osobními údaji v souladu s GDPR.

 TOMMI dále průběžně vyhodnocuje, analyzuje a testuje přijatá technická a organizační opatření, aby bylo zabráněno neoprávněnému užití či zneužití osobních údajů.

  1. Další služby

 Na základě samostatné dohody mezi TOMMI a Vlastníkem je TOMMI připravena poskytnout služby v oblasti odborného poradenství, školení, zpracování vnitřní dokumentace, auditu osobních údajů a dalšího nakládání s osobními údaji v souladu s GDPR.

 V případě jakýchkoli dalších dotazů jsem Vám k dispozici.

 

                                                                               TOMMI-holding, spol. s r.o.

                                                                                            Tomáš Schiff

<< Zpět

Nabídky

Kontakt

Vyhledávání

facebook