Pojištění

TOMMI-holding,spol.s r.o. již více než 20 let úspěšně spolupracuje pojišťovnou Allianz, a.s. v oblasti poskytování flotilového pojištění bytových domů. Na základě toho Vám nabízíme komplexní pojištění Vašeho bytového domu proti následkům nahodilých událostí. Při uzavření pojistné smlouvy přes naši společnost lze tak při stejných podmínkách a míře pojistné ochrany dosáhnout až o 50% nižšího pojistného oproti individuálně uzavřeným pojistným smlouvám.

 

Rozsah pojistného krytí:

 • škody nebo újmy způsobené výkonem funkce člena statutárního orgánů společenství vlastníků a /nebo při výkonu funkce statutárního orgánu družstva při správě pojištěného bytového domu s ročním limitem pojistného plnění ve výši 5 mil. Kč
 • požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla
 • voda z vodovodního zařízení
 • vichřice a krupobití
 • povodeň a záplava
 • krádež vloupáním
 • vandalismus
 • přepětí
 • stavební součásti
 • připojištění elektroniky
 • pojištění vedlejších staveb
 • připojištění strojního zařízení
 • pojištění skel
 • pojištění movitých věcí
 • ostatní nebezpečí, tj. zemětřesení, sesuv půdy, lavina a tíha sněhu, sprinklerové hasicí zařízení, náraz vozidla, kouř, rázová vlna způsobená nadzvukovými letadly, pád stromů a stožárů

 

Vytváří StudioMC na systému PublicMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2022