Projektově - inženýrská činnost

  • zajišťuje přípravu a provedení veškerých investičních případně jiných stavebních akcí, svěřených do působnosti útvaru,
  • zajišťuje inženýrskou a inženýrsko-investorskou přípravu, zajišťuje projekční přípravu, na základně výsledků výběrového řízení, zajišťuje zpracování obchodních smluv, za jejichž správnost zodpovídá. Zajišťuje plynulost staveb prováděním investorského, případně stavebního dozoru,
  • předává a přebírá stavební akce, kontroluje faktury před proplacením,
  • za stavební akce odpovídá podle stavebního zákona (přiměřeně podle zadání investora),
  • ve věcech stavby spolupracuje s investorem,
  • zajišťuje vypsání, organizaci a vyhodnocení výběrových řízení na velké akce – spolupracuje s provozovnami domů a investičním útvarem,
  • zajišťuje nebo kontroluje tvorbu obchodních smluv na neinvestiční akce –za jejich správnost zodpovídá,
  • v rámci výše uvedené činnosti se podílí na přípravě akcí pro centrální údržbu,
  • připravuje účast společnosti v soutěžích na správce domů,
  • připravuje významnější obchodní smlouvy.

Vytváří StudioMC na systému PublicMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2022