logo
QR Havarijní pohotovost nonstop

Praha 4
+420 602 299 898

Praha 9, Praha 10, Brandýs n. L.
+420 603 417 679

Výkon funkce předsedy

Nemůžete sehnat členy do výboru?

Jsme tu pro Vás se službou "Výkon funkce Předsedy společenství"

Jednou ze zásadních změn v Občanském zákoníku (§ 1205 zák. č.89/2012 Sb.), který vstoupil v účinnost dne 1.1.2014, je možnost zvolit statutárním zástupcem právnickou osobu (nečlena SVJ).

Firma TOMMI-holding má bohaté zkušenosti se správou domů i vedením účetnictví a tak se na nás můžete s důvěrou obrátit.

 

Služba výkonu funkce Předsedy společenství vlastníků (dále jen Předseda) obsahuje:

 1. Plnění všech povinností výboru:

 • vyplývajících z platných právních předpisů
 • ze stanov SVJ
 • z rozhodnutí shromáždění

 

 1. Rozsah činnosti Předsedy zahrnuje zejména:
 • kontrolu a dohled nad výkonem činnosti správce
 • zajišťuje záležitosti společenství ve věcech správy domu a pozemku a dalších činností společenství podle zákona a těchto stanov, pokud nejde o záležitosti, které jsou v působnosti shromáždění
 • zajišťuje plnění usnesení shromáždění a odpovídá mu za svou činnost
 • odpovídá za vedení účetnictví a za sestavení účetní závěrky a za předložení přiznání k daním, pokud tato povinnost vyplývá z právních předpisů
 • připravuje podklady pro zasedání shromáždění, svolává shromáždění, předkládá shromáždění zprávu o hospodaření společenství vlastníků, zprávu o správě domu a pozemku a o dalších činnostech společenství
 • předkládá k projednání a schválení účetní závěrku
 • zajišťuje řádné vedení písemností společenství a vede seznam členů
 • sděluje jednotlivým členům společenství podle usnesení shromáždění výši příspěvků na náklady spojené se správou domu a pozemku a výši záloh na úhradu za služby
 • zajišťuje vyúčtování záloh na úhradu za služby a vypořádání nedoplatků nebo přeplatků
 • zajišťuje včasné plnění závazků společenství vzniklých ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám a včasné uplatňování pohledávek společenství
 • rozhoduje o uzavírání smluv ve věcech předmětu činnosti společenství vlastníků, zejména k zajištění oprav, pojištění domu a zajištění dodávky služeb spojených s užíváním jednotek
 • za svojí činnost se zodpovídá shromáždění

 

Nabídky

Kontakt

Vyhledávání

facebook